Bilder från sommaren 2003
Framsidan på gamla ladugården.
 
Baksidan på gamla ladugården.
 
26/4 2003

Första spadtaget till nybygget.
 
Höladan byggs om.
 
Rivning av "Auswitch".
 
Här är delar av ladugården riven.
I bakgrunden syns stallet som korna blev mjölkade i 2003.
 
Första väggblocket på plats.
 
Takplåten läggs.
 
Gjutning av skrapgång.
 
Elin poserar framför roboten.
 
Fasaden påbörjad.
 
Koavdelningen klar.
 
Tvärkulvert vid kvigavdelningen.
 
Kvigavdelningen klar.
 
14/10 2003

Korna flyttar in & roboten körs igång
 
16/12 2003

Kvigorna flyttar in.

Uppdaterad 05.02.2010