Avelsmål.

Vi är ett ungt mjölkföretag som har ett starkt inriktat avelsmål.
Vi strävar efter att köpa in hondjur efter Canadensiska härstamningar
och efter dessa kofamiljer avla fram kor med hög livtidsproduktion
och att besättningen i framtiden har en stark extriör, med så många VG
som möjligt.
All seminering görs med sperma från SEMEX SWEDEN.
Tjurar som används nu är: Bonair, Steady & Windbrook.
Besättningens bedömning: EX 3 , VG 23, GP 27, G 1.
Individ Avel 2007: T 82,2 B 80,8 J 81,5 H 81,3.
Elitbesättning 2007: T 82,9 B 81,1 J 81,4 H 81,7.
Elitbesättning 2008 hösten: T 83,8 B 81,2 J82,2 H 82,4.
Elitbesättning 2009 våren: T 83,8 B 81,6 J 82,5 H 82,6.
Elitbesättning 2009 hösten:
T 83,8 B 82,1 J 82,6 H 82,8.
Elitbesättning 2010 våren: T 83,8 B 82,6 J 82,8 H 83,0.
Elitbesättning 2010 hösten: T 83,9 B 82,9 J 83,0 H 83,2.
Elitbesättning 2011 hösten: T 84,5 B 83,6 J 83,1 H 83,8.
Elitbesättning 2013 hösten: T 84,8 B 84,0 J 84,6 H 85,4


 

Under Semexdagen 2007 gjordes den senaste investeringen.
Då ropade
vi in Princess 620 av Rolf Persson Horsahus Holstein.
Allen – Rudolph – Storm
Mor bed 90 EX, mm 82, mmm 95Ex
Moder avk: 15573kg/mj, 516kg fett, 460kg prot på 305 d.

Även Fina 613 ropades in av Rolf Persson Horsahus Holstein.
Lyster – Progress – Lindy
Mor bed 79, mm 86, mmm 83
Moder avk: 9623kg/mj, 377kg fett, 332kg prot på 305 d.

Dessa två kor tror vi kommer att tillföra våran besättning
mycket då dom kommer att spolas på embryon.


Uppdaterad 03.11.2008