Företaget.

Företaget startades år 1993 med 2 kor i Hortlax som snabbt blev 10st. Samtidigt med detta startade Anders en avbytarrörelse. År 1999 förvärvades fastigheten i Älvsbyn. Efter 3 år i Älvsbyn byggdes en ny ladugård för lösdrift med 74 koplatser + ungdjursplatser & robotmjölkning med en Lelyrobot. Utfodringen sker med Keenanvagn.

 
Rolf Lidström i vetefältet år 2007.
Till fastigheten hör 107 ha egen mark + arrende 10ha. All växtodling är ekologisk & den består av vall,
spannmål & helsäd. Vallen skördas 3ggr.
I daxläget ligger mjölkproduktionen på 9600Kg/mj. Målet ligger på 10500Kg/mj
Medelkoantalet är nu 70,5.
 


Från år 2000 - 2012 har vi haft Jörgen Forsgren som en i vårat team.
En anställd som tillför företaget väldigt mycket.

 

Sedan år 2001 har Maria varit egenseminör. Under samma år startade vi med att
använda tjurar bara från Semex Sweden. Vi använder mellan 4-5 tjurar som vi väljer efter vilka egenskaper vi vill förbättra på kon. Vi använder oxå köttras på kor vi inte vill ha någon avkomma av. Vi ville ha en ko som klarar en tuff dag i lösdriften. Därför har vi bytt ut nästan hela besättningen. Det finns nu endast 2 kofamiljer kvar från stambesättningen. Djuren vi köpt har handplockats för att förbättra besättningen som vi vill ha den.


Under år 2007 kommer besättningen att ansluta sig till Elitbesättning. (Det är en
extriörbedömning som Svensk Holstein håller i där djuren stamboksförs.)


Uppdaterad 10 september, 2012